GDPR

Den nya dataskyddslagen (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 och vi på SG Access AB  vill informera dig som är kund hos oss, som vi bedömer som potentiell kund, eller som har kommit i kontakt med oss på annat sätt om hur vi hanterar dina kontaktuppgifter som vi har sparade.

Kontaktuppgifter som kommit SG Access AB tillhanda används enbart till att fullfölja avtal, informera om våra produkter och tjänster samt andra relevanta nyheter. Vi kommer aldrig sälja informationen till något externt företag eller organisation.

Kontaktuppgifterna ingår i våra kund-, leveranstörs- och samarbetsregister. De uppgifter vi har sparade skiljer sig från företag till företag/kontaktperson till kontaktperson, men de vanligaste typerna är namn, e-postadress och telefonnummer. 

Vill du veta vad vi har sparat för information om dig, eller önskar du bli bortplockad från våra register? Maila oss på info@sgaccess.com

Du har rätten att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.