Projektering

SG Access har lång erfarenhet projekteringsarbete på olika nivåer där omfattning och storlek på projekten kan variera kraftigt. Vi har bl.a. hjälpt ett flertal kommuner och landsting att planera och ta fram nya skyltprogram och har även varit involverade i en mängd utredningsarbeten för att hjälpa kunder att ringa in och skräddarsy lösningar utifrån deras specifika behov.

Vi lever efter devisen att inget projekt är för stort eller för litet och att nära och goda kundrelationer är en central del i framgångsrika projekt.