SG Svällpapper
SG Memory
SG Linjal m.m.
Fotograf Truls Nord, Expansion
Fotograf Truls Nord, Expansion
SG Svällpapper
SG Memory
SG Linjal m.m.
Fotograf Truls Nord, Expansion
Fotograf Truls Nord, Expansion

Övrigt

Att leva med ett funktionshinder behöver inte vara synonymt med ett liv där möjligheten till upplevelser, integration och interaktion är strikt begränsad. Idag kan en person med en funktionsnedsättning i många fall fungera och interagera i vårt samhälle på ett sätt som inte var möjlig för bara några decennier sedan och utvecklingen går hela tiden framåt. Vi på SG Access är glada över att vara en del i denna utveckling och sätter stolthet i att kunna bidra med kunskap och produkter för att underlätta tillvaron för personer med bl.a. synskador och kognitiva nedsättningar.

Exempel på produkter som faller under vår ”övrigt”-kategori kan vara spel, lärohjälpmedel, beskrivande texter för ökad upplevelse, nyckelringar, bokmärken m.m. Möjligheterna är oändliga.

I ett nära samarbete med Truls Nord har vi på SG Access fått vara delaktiga i framtagningen av verk bestående av taktila bilder som bygger på fotografier till utställningen Expansion.