Företaget

Med fokus på tillgänglighetsanpassad skyltning är SG Access ett företag specialiserat på produkter, som gör det lättare för alla att orientera sig i samhället. Vår kärnverksamhet är taktila skyltar och taktila kartor, försedda med relieftext, punktskrift (Braille) och tydlig kontrast mellan färger.

Vår inriktning är främst produkter som ökar inkludering för personer med någon form av synnedsättning. Huvudkontor och produktion finns i Halmstad med en filial i Fagersta.
 
Vi har lång erfarenhet av tillgänglighet och skyltar. Vår framgång bygger på kunskap och erfarenhet, men också på en förståelse för vad begreppet tillgänglighet verkligen innebär – i synnerhet för personer med funktionsnedsättning. Vi har sedan år 2000 utvecklat och förfinat tillverkningen av kännbara taktila kartor och taktila skyltar. Vi ritar även original till svällpappersbilder för läromedel. Svällpappersbilder som används av elever och högskolestuderande personer, vilka är helt blinda. 

Gravyr är konsten att dekorera en yta i olika material och kulörer. Redan 1993 grundades föregångaren Skylt & Gravyrteknik med inriktning på graverade skyltar. Detta är fortfarande en stor del av SG Access verksamhet och vi tillverkar tekniska märkskyltar för industri och byggprojekt, samt andra exklusivt graverade skyltar för ett propert intryck. Gravyr kan utföras på olika material som plast, aluminium, mässing och rostfritt. 

Utöver tillgänglihetsanpassade skyltar och graverade skyltar, tillverkar och levererar SG Access allt från små namnskyltar till utvändiga fasadskyltar och pyloner.

Vår affärsidé är att tillgodose våra kunder med totallösningar, från idé och projektering, fram till leverans och montering. Vi är aktiva i hela Norden, antingen själva eller tillsammans med utvalda partners och återförsäljare. Våra slutkunder är allt från den offentliga sektorn till enskilda privatpersoner.

Vi brinner för våra produkter och vill genom kompetens och engagemang, både utbilda och utveckla marknaden så att den blir tillgänglig och rättvis för alla. SG Access är medlem i Branschorganisationen Svensk tillgänglighet.