Montage

Montage görs i de flesta fall av en erfaren montör från SG Access och alltid i samråd med beställaren. I de fall då resan för vår montör blir orimligt lång, har vi duktiga och erfarna samarbetspartners över stora delar av landet att ta hjälp av.

Önskar kunden själv ombesörja montaget är det givetvis möjligt och vi bistår såklart med anvisningar och svar på frågor kring detta. Dock pekar erfarenheten på att slutresultatet normalt blir bäst om det utförs av en van hand.