Design

I det flesta av våra projekt inkluderas designarbete i någon fas. Typen av designarbete kan variera och sträcka sig från framtagning av enklare visuella skyltar till komplexa taktila kartbilder och kompletta skyltprogram.

Att rita skyltar, och då särskilt taktila skyltar, för rätt applikation kräver både branschkännedom och specialistkompetens för ett lyckat slutresultat. Denna kunskap finns inom SG Access och vi vågar sträcka oss så långt att vi påstår att vi har några av Nordens mest kompetenta och meriterade designers inom taktil grafik knutna till företaget. På så vis säkerställer vi att kunden kan känna sig trygg med att skyltarna och den information som ska förmedlas är av yttersta kvalité.