Taktila skyltar 1
Taktila skyltar 2
Taktila skyltar 3
Taktila skyltar 4
Taktila skyltar 1
Taktila skyltar 2
Taktila skyltar 3
Taktila skyltar 4

Taktila skyltar

SG Access är inget vanligt skyltföretag. Vi är specialister på taktila skyltar i olika storlekar och format. Kännbara skyltar med relieftext och punktskrift gör information tillgänglig, även för personer med någon form av synnedsättning. Skyltar placeras främst i offentliga miljöer där besökare ska kunna klara sig själva. Från exempelvis entré, hiss, trapphus till det att besökaren är framme vid en specifik funktion.

Taktila skyltar kan kombineras med exempelvis whiteboard, symboler och funktionen ledigt/upptaget. Budskapet bekräftar vilken verksamhet eller vilken person som finns på de olika planen eller i de olika rummen. Med ett flexibelt skyltsystem kan budskapet enkelt anpassas och ändras efter verksamheters behov.

Med relieftext, punktskrift och symboler blir budskapet universellt utformat och tillgängligt.