Taktila utrymningsplaner 1

Taktila utrymningsplaner

På alla arbetsplatser och i alla lokaler där allmänheten har tillträde, utförs ett systematiskt brandskyddsarbete enligt lag. Brandutrustning, brandlarmknappar, utrymning och utrymningsvägar skyltas tydligt för både personal och besökare.

En utrymningsplan som kompletteras med taktil information ger även personer med nedsatt syn en chans, att planera sin evakuering, hitta till utrymning och veta var återsamlingsplatsen finns – i händelse av brand eller annan utrymning.